Ridefysioterapi

Ridefysioterapi (Fysioterapi med hest) er en metode innen fysioterapien der hestens bevegelser brukes som grunnlaget i behandlingen.

Under ridning overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Ridefysioterapi er spesielt gunstig for å trene opp balanse og styrke, samt fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Hestens bevegelser kombinert med rytterens posisjon på hesten kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Ridning er en god form for sansemotorisk trening, og kan være et godt treningstilbud for holdningskorrigering. Ridning stimulerer også konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning.

For mange blir ridefysioterapi også en viktig aktivitet og sosial arena. Hestene som brukes er godt skikket til bruken, og for mange er den gode kontakten og samarbeidet med hesten en viktig nøkkel i behandlingen.

Ridefysioterapi tilbys i grupper og som individuell behandling. Ridefysioterapi brukes i dag både til behandling av ulike somatiske sykdommer og psykiske lidelser.

Ridefysioterapi i Gudbrandsdalen

Tilbys ved Berget Gard og Miljøstall, torsdager på dagtid.

Husk å aldri oppgi personsensitive opplysninger på e-post!

Logo Fysioterapeut og Coach Ingeborg Victoria Tvete

Hvem passer ridefysioterapi for?

For å passe kriteriene for å få bidrag fra HELFO til ridefysioterapibehandling, må man:
– Ha en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonsnedsetting som blir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker.
– Ha en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører frem til en tilstrekkelig grad av fysisk utfoldelse

Ridefysioterapien må være av betydning som en erstatning for, eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Eksempler på diagnoser der ridefysioterapi kan være et aktuelt behandlingsalternativ er;
cerebral parese, lammelser, MS, hjerneskader etter slag eller ulykke, synshemming, hørselshemming, forsinket motorikk, ADHD, psykisk utviklingshemmede, ulike psykiatriske lidelser.
Om du er nysgjerrig på ridefysioterapi, eller lurer på om dette kan være et aktuelt behandlingstilbud for deg, kan du kontakte ridefysioterapeut Ingeborg Victoria Tvete

Finn ut mer om ridefysioterapi

Du kan få dekket inntil 30 ridefysioterapibehandlinger pr år. Du må selv betale for leie av hest og bane, evnt leier.  Les mer om refusjon og støtteordningen som dekker ridefysioterapi og se våre priser.

Se hva Norsk Fysioterapeutforening skriver om ridefysioterapi.

w

Vite mer?

Ta kontakt for mer informasjon og timebestilling.

Husk å ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post.

Hva kan du forvente?

Første konsultasjon vil brukes til å kartlegge din situasjon og mål med behandlingen, deretter vil fysioterapeuten gjennomføre aktuelle undersøkelser og vurdering av motorikk. Ofte foregår førstegangskonsultasjonen på kontoret i Nedregata 34, Vinstra.

Deretter holdes timene på Berget Gard og Miljøstall i Ruste. Det settes av 30 min til ridning og 10 min til av-/påstigning. 

Behandlingen vil foregå på ridebanen eller på tur i nærområdet. Alle behandlingene er individuelle eller i små grupper.

Vi har en vektgrense på max 100 kg for å kunne delta på ridefysioterapi.

"Ridefysioterapi er den beste treningsformen for min kropp, og den eneste gangen jeg kan trene uten å få vondt"

Pasientuttalelse

Kontaktinfo

(+47) 97899561

[email protected]

 

Åpningstider

Ridefysioterapi tilbys torsdager på Berget Gard og Miljøstall. Fysioterapeut Ingeborg kan nås på tlf/sms andre dager i uken. 

Fysioterapeut og Coach
Ingeborg Victoria Tvete

Nedregate 34
2640 Vinstra

sms/tlf: 9789 9561
[email protected]